Музей на бойната слава - Ямбол

История на музея

Изграждането на Музей на бойната слава в Ямбол се свързва с каузата за съхраняване идентичността на военните формирования дислоцирани в град Ямбол и региона в периода след Освобождението на България от османско владичество до наши дни.
Идеята за създаване на „Музей на бойната слава“ е на ямболското гражданство,  инициативен комитет на СОЗРС, родолюбивите дружества и организации в града. Водени от тази идея с пълната подкрепа на кмет на община Ямбол, господин Георги Славов се полагат основите за създаването на първия общински специализиран военен музей в България.
На XXXIV заседание проведено на 28 юли 2010г. общински съвет Ямбол взема решение за създаване на “Музей на бойната слава” в гр. Ямбол. Място за развръщане на музея е избран войскови район известен на всички ямболци като „Пионерните казарми“. Районът,  където е била разположена 3-та Пионерна дружина. 
За реализиране на решението на общинския съвет със Заповед № РД 02/0255/ 27 май 2011г. на кмет на община Ямбол е създадена работна група от 15 души, която започва издирвателска и събирателска дейност за бъдещата музейна експозиция.
Реализирането на идеята става възможна с партньорството между община Ямбол и Министерство на отбраната, които даряват по-голямата част от експонатите.
Музеят е открит с официална церемония на 9 май 2013г. и е единствения специализиран военен общински музей в България.
Символ на Музей на бойната слава е възстановения Портал-паметник на 29 пехотен Ямболски полк.

СНИМКИ ОТ ОТКРИВАНЕ НА МУЗЕЙ НА БОЙНАТА СЛАВА – ГР. ЯМБОЛ НА 9 МАЙ 2013Г.

img/about/about_2.jpg

ПРЕРЯЗВАНЕ НА ЛЕНТАТА ОТ КМЕТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ ИНЖ.ГЕОРГИ СЛАВОВ И МИНИСТЪРЪТ НА ОТБРАНАТА ТОДОР ТАГАРЕВ.

img/about/about_3.jpg

„ПИОНЕРНИ КАЗАРМИ” 1911г.

img/about/about_4.jpg

ПОРТАЛЪТ НА 29-ТИ ПЕХОТЕН ЯМБОЛСКИ ПОЛК С ПАМЕТНИ ПЛОЧИ НА ПАДНАЛИТЕ ЗА РОДИНАТА ГЕРОИ ОФИЦЕРИ И ПОДОФИЦЕРИ ОТ 29, 42 И 46 ПЕХОТНИ ПОЛКОВЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ 1912-1913г. , 1915–1918 г.

img/about/about_5.jpg

ВЪЗСТАНОВЕНИЯ ПОРТАЛ НА 29-И ПЕХОТЕН ЯМБОЛСКИ ПОЛК, 2013г.

С Удостоверения № 88(1000/09.10.2013г.) и № У-60/10.05.2016г. на Министъра на културата, музеят е регистриран като културна организация и е вписан в регистъра на музеите на Министерството на културата.

От 26 юни 2017г. "Музей на бойната слава" – гр.Ямбол е включен в списъка на 100-те Национални туристически обекта под №99 Б. - Удостоверение № 129/26.06.2017г.

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ: